كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی ارشد پرسنل اداری و آموزشی کاردکس
فرم پروپوزال کارشناسی روان شناسی و علوم تربیتی فرم درخواست تغییر شیوه آموزشی کارشناسی ارشد

فرم کارآموزی و پروژه  رشته مدیریت

فرم تطبیق واحد دروس جیرانی کارشناسی ارشد

فرم رزومه اعضای هیئت علمی رشته آمار
فرم کارآموزی رشته صنایع
فرم اصلاحات پایان نامه
کارشناسی ارشد
  رشته ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد بیوشیمی
فرم درخواست استرداد اضافه واریزی شهریه دانشجویان فرم تکمیل  مشخصات پرسنلی اساتید محترم پایان نامه
ضمنا  کپی کارت ملی و آخرین حکم کارگزینی  استاد پیوست باشد.
کارشناسی ارشد بیوفیزیک
فرم وام شهریه فرم احراز شرایط آموزشی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد   کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
 

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی-گرایش کودک و نوجوان

 کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث آموزشی

کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث پژوهشی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی
فرم تعهد محضری وام شهریه فرم ارزیابی مقاله
 
رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق

فرم کارآموزی رشته کشاورزی فرم انتخاب استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم اعلام موافقت با موضوع پایان نامه و استاد راهنما
  رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
فرم کارآموزی رشته فناوری اطلاعات
  رشته اقتصاد سنتی
فرم اعلام نمره پروژه

فرم های فارغ التحصیلی


    رشته اقتصاد تجمیع
فرم درخواست اخذ پروژه رشته زیست شناسی
فرم اعلام کفایت   
فرم درخواست پروژه رشته فناوری اطلاعات
شیوه نامه تدوین پایان نامه

منشور اخلاقی در پایان نامه

 نسخه چاپی پایان نامه جهت اساتید راهنما و مشاور
    رشته تربیت بدنی
فرم اعلام نمره پژوهش های عملی و انفرادی در روانشناسی(پروژه)

وراهنمای ثبت در ایران داک 
مدارک لازم  همراه با پروپوزالو لزوم دریافت مجوزکمیته اخلاق برای پروپوزال پیشنهادی


فرم پروپوزال پیشنهادی
   رشته جغرافیاو برنامه ریزی شهری
فرم های فارغ التحصیلی کارشناسی
مدارک فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد
   رشته حسابداری
راهنمای تهیه و تدوین پایان نامه روان شناسی و علوم تربیتی 

فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد 

  رشته حسابداری سنتی
راهنمای درس سمینار در مسائل روانشناسی 
فرم انصراف از نمره مقاله (کارشناسی  ارشد پژوهش محور )   رشته حقوق
راهنمای تهیه و تدوین کار عملی در  درس کارآموزی 1 رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره پایان نامه به مقاله    رشته روانشناسی چندبخشی

راهنمای تهیه و تدوین کار عملی کارآموزی1رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

 
فرم ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع    رشته روانشناسی سنتی
  دستورالعمل سمینار تحقیق و تتبع نظری (آموزش محور)   رشته ریاضی کاربردی
      رشته ریاضی محض
      رشته زمین شناسی محض
      رشته زمین شناسی کاربردی
      رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره
      رشته زیست شناسی گرایش گیاهی
      رشته زیست شناسی گرایش عمومی
رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
               رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی
      رشته علوم کامپیوتر سنتی
      رشته علوم کامپیوتر تجمیع
      رشته صنایع
      رشته کشاورزی
      رشته کتابداری
      رشته مهندسی فناوری اطلاعات
      رشته مدیریت بازرگانی
          رشته مدیریت جهانگردی
          رشته مدیریت دولتی سنتی
          رشته مدیریت دولتی تجمیع
      رشته مدیریت صنعتی
      رشته منابع طبیعی
      رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما